Våra olika produkter

Attribut Index

Attributindex- är en profil som är specifikt framtagen för att mäta organisatoriska färdigheter och kompetenser vilka har stor betydelse för att kunna öka både individens och teamets effektivitet. 
 
•    Skapad specifikt för affärsmiljö och organisationer
•    Tittar på individuella förmågor i över 77 affärsrelaterade kapaciteter 
•    Mäter en individs kritiska tänkande och beslutsfattande
•    En del av nyckeln till att öka medarbetarnas engagemang, självmedvetenhet och personlig utveckling
 
Attributindex har använts av över 600 000 människor i över 31 länder, Attributindex kan hjälpa organisationer att hitta, utveckla och behålla de allra bästa talangerna.
 
Attributindexprofilen är unik genom att den:

•    har den högsta validitets och reabiliteten på marknaden idag
•    mäter kritiskt tänkande och beslutsfattande
•    driver medarbetarnas engagemang, självmedvetenhet och insikt och leder till en snabbare personlig utveckling
•    algoritmerna uppdateras kontinuerligt för ökad noggrannhet och tillförlitlighet
 

OHC-Organizational Health Check

Vår organisatoriska hälsokontroll undersöker femtiofem viktiga element för optimala affärsresultat.
 

Vi går igenom elva kärnverksamhetsdimensioner som driver prestation och lönsamhet:

 

Personligt - Hur känner individen i organisationen?
Anställdas anpassning - driver alla resultat och lönsamhet?
Personal - Hur effektivt leder dina ledare?
Team Effektivitet - Hur starka är dina team?
Ledarskap - Hur tillförlitligt och inspirerande är ditt ledarskap?
Strategi & planering - Hur säker är din strategi?
Kundtjänst - Hur lojala är dina kunder?
Försäljning och marknadsföring - Hänger de ihop och är de tydliga och hjälper er sälja?
Verksamhet - Har ni effektiva och kvalitativa åtgärder för att nå era mål?
Kulturell - Hur sammanhållen och fördelaktig är er företagskultur?
Management - Hur effektivt hanterar ni olika utmaningar och störningar?

Värderings Index

Vår drivkraftsanalys -Värderingsindexprofilen- mäter vad som driver en individ, vad deras värderingar är, liksom deras övertygelser och personliga intressen. Profilen kan används för att tex titta på om en individs värderingar stämmer överens med organisationskulturen och företagets värden. Genom att veta mer om dessa grundläggande värderingar får vi en större förståelse för vad som är motiverande för denna individ och vad som driver dem vilket ger oss bättre möjligheter att hantera den personen för att leda, hjälpa och ”pusha” individen på rätt sätt så att de kan uppnå en högre prestation i sitt arbete.
 
Värderingsindexet mäter det relativa framträdandet av sju grundläggande intressen eller drivkrafter för att känna en tillfredsställelse och meningsfullhet i jobbet. De sju vi mäter är: 

1.    Harmoni & Estetisk 
2.    Ekonomisk & Belöningar 
3.    Individualistisk 
4.    Påverkanspotetntial
5.    Altruistisk 
6.    Reglelmässig 
7.    Teoretisk & Kunskap
 

ADV

Vår ADV Insikts-profil kombinerar det bästa av tre profiler i världsklass. Vi mäter hur du tänker och fattar beslut, din motivationsstil och drivkrafter och din önskade beteendestil.
 

Tillsammans svarar de på frågorna VAD, VARFÖR och HUR:

 

Vad har du för naturliga talanger?
Varför är du motiverad att använda dem?
Hur föredrar du att använda dem?
 

Självmedvetenhet och personlig insikt är nycklarna till att uppnå framgång i alla roller eller ansträngningar.
Kombinationen av dessa tre kraftfulla utvärderingsverktyg kan göra det möjligt för en individ att upptäcka transformerande insikter i sitt beteende, deras värderingar och deras personliga motivationsfaktorer.
 

ADV profilen är unik genom att den:

  • har högsta validitet- och reabilitet på marknaden

  • var det första instrumentet för att mäta över sjuttio affärsrelaterade kompetenser

  • innehåller de senaste instrumenten för ökad noggrannhet och tillförlitlighet