Varför ska du välja Innermetrix?

01. Förstå vem du är

På Innermetrix identifierar vi vad som driver prestation genom att lyfta fram en individs eller teamets naturliga talanger. Tillämpningen av våra metoder för att profilera beteende, motivation och engagemang ger en tydlig bild för att få bästa möjliga resultat och utveckla självinsikt och ökad grad av autentiskt beteende.

02. Team dynamik

Vi identifierar orsaken till vad som håller tillbaka framsteg och framåt rörelse för att hjälpa våra kunder att säkerställa att deras viktigaste tillgång individerna är effektiva. 

Att omvandla potential, kapacitet och talang till prestation är vad varje teamledare vill uppnå. Anledningen till att de flesta team inte når sin verkliga potential är inte bara i planering, utan avsaknaden av ett effektivt genomförande. Om du inte vet vad du har, hur vet du vad de kan göra? Effektiva team är ett direkt resultat av att teamledaren förstår vad och vem deras team består av. Det är detta grundläggande samarbete på arbetsplatsen, där team är drivkrafterna i verksamheten, som ligger i hjärtat av vår Team Dynamik-lösning.

03. Genius ledarskap

Låt oss utveckla ditt ledarskap. Det finns sju viktiga attribut som ledare har utöver den normala uppsättningen av färdigheter. Vad vi gör är att identifiera de kompetensnivåer du har inom dessa områden och hjälpa dig att utveckla förståelsen för varje kategori till fullo.

Genom att göra det får du förstärkning i de områden som du redan utmärker dig i, och i andra utvecklar du dig till den nivå som rollen eller dina behov kräver. Det är en process med exponering, lärande och tillämpning.

04. Talang management & utveckling

Hur hanterar du dina talanger och engagerar du dem till ännu bättre prestation?

Det finns 77 affärsrelaterade attribut som mäts mot antingen individen eller den roll de anställs för att fullgöra. Att identifiera de attribut som behövs inom den rollen hjälper dig som arbetsgivare att välja och utveckla den anställda för att bli effektiv, produktiv och del av processen. Ditt företag blir mer medvetna om vilka talanger ni har, så att du kan maximera effektiviteten och lönsamheten. Resultatet är helt enkelt att ni slipper försöka få ner en fyrkant i ett runt hål!

05. Coachning & Utveckling

Varför funkar coachning? Det finns många sätt att förbättra prestation, från att läsa böcker till övning och erfarenhet. Forskning har visat att coaching skapar de viktigaste och hållbara förbättringarna av alla sätt att flytta dig framåt inom alla områden. Skälen till detta beror på tre unika faktorer:

Individualisering: Till skillnad från att läsa en bok eller titta på en träningsvideo, skapar coaching ett personligt program utformat för att arbeta i din specifika värld, med dina styrkor och svagheter, i din miljö och med dina unika mål och hinder för att skapa förbättringar som inte är möjliga utan en hög grad av individualiserad uppmärksamhet
Teamarbete: du och din coach blir ett team, samarbetar för att åstadkomma mer än du kan uppnå själv. 
Struktur och strategi: kanske den viktigaste delen av alla framgångsrika coachnings-program är ett strukturerat tillvägagångssätt för personlig utveckling som har visat sig fungera för många typer av individer och situationer. Att använda en ad hoc-strategi för personlig utveckling ger "bara" ad hoc-resultat.