Innermetrix

Sweden

Innermetrix Sweden är specialister på att hitta och undersöka grundorsaken till utmaningar och problem inom företag. Att hitta den verkliga orsaken är avgörande när man implementerar en lösning.

Vi hjälper er att definiera orsaken och hitta lösningar som gör era utmaningar mindre. För att hitta en lösning som passar just er behöver det finnas någon form av analys eller diagnostisk process som resulterar i en tydlig lösning på de enskilda individernas eller företagens problem och utmaningar.

På Innermetrix har vi verktygen och expertkunskapen för att hitta orsaken till dina affärsproblem och implementera en lösning som fungerar avseende talent management, coachning, ledarskap eller team och personlig utveckling.

Tack för att du tog dig tid att besöka vår hemsida och meddela oss om du behöver ytterligare information. Någon i vårt team hjälper dig gärna.

Det vi gör

 
Företagets hälsa

Att arbeta med företagets hälsa fungerar. Det är bra för individerna som utgör ert företag och för företagets resultat.

Den centrala tanken inom vårt organisationsarbete är  att det bästa sättet att driva ett företag är att balansera kortsiktiga resultat och långsiktig hälsa. Företag som arbetar aktivt med sin och individernas 

hälsa uppnår inte bara mätbara förbättringar i deras välbefinnande utan även påtagliga prestationsförbättringar

Motivationsfaktorer och värderingar

Värdeindexprofilen mäter vad som verkligen driver en individ, vad deras värderingar är, liksom deras övertygelser och personliga intressen. Profilen används för att kunna anpassa ledarskapet till individen då den ger bra information om hur vi kan hantera personen och förstår vad individen motiveras av och på så sätt hjälpa till på rätt sätt för att individen ska kunna uppnå sin fulla potential och en hög prestation i sitt jobb.

Tankemönster &
beslutsfattande

Över femtio år av forskning har visat att det finns tre distinkta typer av beslutsfattande. Var och en av oss kan fatta beslut i dessa tre sätt, men vi tenderar att utveckla en preferens för en mer än de andra två. Den här inställningen blir en undermedveten kraft, som påverkar de beslut vi fattar dagligen och formar hur vi uppfattar vår omvärld och oss själva. 

Redo att ta reda på mer?

Vill du veta mer hur just ditt företag kan använda er av innermetrix strategier eller assessments. Ring oss eller tryck på "få en genomgång" och fyll i formuläret så ringer vi upp dig för att hitta rätt lösning för utveckling av ert företag eller era anställda.